คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท

คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท - ห้องประชุม ลีลาวดี
Phoca Galleryห้องประชุมลีลาวดี เป็นห้องประชุมที่อยู่ติดกับแม่น้ำแควใหญ่ ด้วยธรรมชาติบวกกับสายน้ำใส ทำให้ห้องประชุมลีลาวดี เป็นห้องประชุมอีกห้องหนึ่งห้งอ ที่มีความสงบและร่มรื่นเหมาะกับการประชุมอย่างยิ่ง มีรายละเอียด ดังนี้

Function Room.
 Theater   70  PPL.
   Class Room   50  PPL.
   U-Shape   30  PPL.

Function Equipment
  • Slide Projector 
  • Video / CD / TV / MP3
  • Podium
  • Stand-table Mic
• White Board
  • Flip Chart and Marker 
  • Overhead Projector
  • Registration Desk, Note Pad
  • LCD Projection (For Rent)
• Hi-Speed Wireless Internet 

 
 
 
Powered by Phoca Gallery