คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท

คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท - ห้องประชุม สุทธาวดี
Phoca Gallery

ห้องประชุมสุทธาวดี เป็นห้องประชุมที่อยู่บนเนินเขาสูง อยู่โซนเดียวกับ Mountain Wing ในห้องประชุมสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของคำแสดฯ ลายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น มีรายละเอียด ดังนี้

Function Room.
   Theater 160 PPL.
   Class Room   80 PPL.
   U-Shape   50 PPL.

Function Equipment
  • Slide Projector 
  • Video / CD / TV / MP3
  • Podium
  • Stand-table Mic
• White Board
  • Flip Chart and Marker 
  • Overhead Projector
  • Registration Desk, Note Pad
  • LCD Projection (For Rent)
• Hi-Speed Wireless Internet 

 
 
 
Powered by Phoca Gallery