คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท   The Castle Restaurant  
   บรรยากาศแบบห้อง Grill พร้อมให้บริการทั้งเมนูอาหารไทย อาหารนานาชาติ และอาหารเพื่อสุขภาพ   

                      

 

         

 


 

ห้องอาหารต้นข้าว  

บริการอาหารเช้า พร้อมชมบรรยากาศ ท้องทุ่งนา สวนผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านชนบทโบราณ