ภาษาไทย
โทรสายด่วน: 089-254-5937

Anodart

Anodart - ห้องประชุม อโนดาส

ห้องประชุมอโนดาส เป็นห้องประชุมขนาดเล็กใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มสัมมนาระดับผู้บริหาร อยู่ชั้นที่ 3 ของอาคาร River Wing มีรายละเอียด ดังนี้

   Function Room.
                      ♦ Theater -  PPL.
                      ♦ Class Room 15 PPL.
                      ♦ U-Shape - PPL.

 

   Function Equipment
                       • Slide Projector
                       • Video / CD / TV / MP3
                       • Podium
                       • Stand-table Mic
                       • White Board
                       • Flip Chart and Marker
                       • Overhead Projector
                       • Registration Desk, Note Pad
                       • LCD Projection (For Rent)
                       • Hi-Speed Wireless Internet


09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 902 ครั้ง

 

Location

  89 Moo 5 Ladya Amphur Muang Kanchanaburi Thailand 71190 
[ Google Map ] [ Download Map ]

 

Contact us

Tel: 02 934 8111-4
Fax: 02 934 8278

Tel: 034 540 661 - 5
Fax: 034 589 094, 034 589 000
comsaed_info@hotmail.com

 
Engine by shopup.com